جزوه درس پایگاه داده دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار

برای دانلود جزوه درس ذخیره و بازیابی اطلاعات بر روی لینک زیر کلیک نمایید.


تاریخ ارسال مقاله : May 2021
پاسخ ها : 0
تعداد بازدید : 1171
ادامه نوشته

آموزش نرم افزار جمینی

آموزش های نرم افزار جمینی را میتوانید از لینک زیر مشاهده کنید.
مابقی فیلم ها بر روی سایت soundstreet.ir در لینک زیر به مرور قرار خواهد گرفت.


تاریخ ارسال مقاله : May 2020
پاسخ ها : 0
تعداد بازدید : 1290
ادامه نوشته

دانلود نرم افزار جمینی

برای دانلود جزوه درس کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی لینک زیر کلیک نمایید.


تاریخ ارسال مقاله : April 2020
پاسخ ها : 0
تعداد بازدید : 1552
ادامه نوشته

جزوه درس کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

برای دانلود جزوه درس کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی لینک زیر کلیک نمایید.


تاریخ ارسال مقاله : December 2019
پاسخ ها : 0
تعداد بازدید : 1660
ادامه نوشته

درس شیوه ارائه مطلب

برای دانلود جزوه درس شیوه ارائه مطلب بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.


تاریخ ارسال مقاله : December 2019
پاسخ ها : 0
تعداد بازدید : 1540
ادامه نوشته

درس آز پایگاه داده

برای دانلود جزوه درس ذخیره و بازیابی اطلاعات بر روی لینک زیر کلیک نمایید.


تاریخ ارسال مقاله : December 2019
پاسخ ها : 0
تعداد بازدید : 1571
ادامه نوشته

جزوه درس ذخیره و بازیابی اطلاعات

برای دانلود جزوه درس ذخیره و بازیابی اطلاعات بر روی لینک زیر کلیک نمایید.


تاریخ ارسال مقاله : December 2019
پاسخ ها : 0
تعداد بازدید : 1638
ادامه نوشته

دانلود فایل راهنمای سامانه ملی کارورزی برای درس کارورزی 2

براساس بخشنامه شماره 45057/96/م مورخ 96/10/10 به منظور نظارت دقیق و مستمر بر پروسه کارورزی دانشجویان علمی کاربردی، از این پس دانشجویان درخواست کارآموزی خود را باید در این سامانه ثبت نمایند.


تاریخ ارسال مقاله : July 2019
پاسخ ها : 0
تعداد بازدید : 1534
ادامه نوشته

ارائه شده توسط تیم digigoez